Mapiranje potreba

U Mrežu volontera, kao njen/a korisnik/ca se možete učlaniti popunjavanjem aplikacione forme koja se nalazi na sajtu.
Uslov za učlanjenje u Mrežu kao njen Korisnik/ca je da imate od 14 do 30 godina i da ste zainteresovani za volonterske aktivnosti u svojoj školi/fakultetu/zajednici koje su namijenjene adolescentima i mladima s invaliditetom.
Učlanjenje korisnika Mreže je besplatno, kao i sve aktivnosti koje će se sprovoditi. Troškove učešća u Mreži, kao dnevne troškove volontera/ki će pokriti UMHCG kroz projekat, kao i na osnovu kasnijih donacija koje se očekuju od društveno odgovornih kompanija.
Popunjavanjem ovog upitnika ćeš omogućiti volonterima/kama da sprovedu aktivnosti koje se tiču tebe lično. Zbog toga te molimo da popuniš upitnik iskreno i da nam ostaviš svoje podatke kako bi te volonteri/ke mogle kontaktirati.

Ime i prezime*
Datum rođenja*
Adresa stanovanja – Grad i tačna adresa: *
Škola koju si završio/la (ako ideš u srednju školu navedi da si završio/la osnovnu. Ako studiraš navedi koju si srednju školu pohađao/la)*
Da li si trenutno uključen/a u obrazovni sistem? Ideš li u srednju školu ili na fakultet? *
Koji si razred/godina studija: *
Ukoliko ne ideš u školu ili ne studiraš koji je razlog?
Ukoliko si završio/la studije koji fakultet je u pitanju, i da li si zaposlen/a?
Koje su najčešće prepreke s kojima se suočavaš u školi/fakultetu/zajednici?
Ako ih prevazilaziš, objasni nam način. Ukoliko ne, navedi nam kako ti Mreža volontera može pomoći?
Da li nesmetano pohađaš nastavu/obavljaš posao?
Da li imaš društveni život? Koji je tvoj hobi?
Da li ti je potrebna asistencija druge osobe i u čemu se ona ogleda?
Koja mjesta posjećuješ i kako do njih dolaziš? Da li ideš u trgovinu, u pozorište ili bioskop? Koja druga mjesta posjećuješ?
Detaljno nam opiši koje su aktivnosti u kojima ti je potrebna podrška?
Ostale ideje koje predlažeš da realizuje Mreža volontera…
Tvoj kontakt (Molimo te da pored broja telefona ostaviš i mejl ukoliko imaš ili neki drugi kanal komunikacije: Facebook, Instagram…)
Pošalji

Veličina fonta