COVID-19

Osnovne informacije o koronavirusu

UMHCG je u okviru projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori, u okviru kojeg je i pokrenuta postojeća platforma, a imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, započelo aktivnosti pružanja podrške djeci s invaliditetom, i odraslim osobama s invaliditetom, i njihovim porodicama, uključujući i djecu i mlade, korisnike usluga postojećih servisa, u cilju povećanja mogućnosti za otpornost na COVID 19 među djecom i omladinom s invaliditetom i njihovih porodicama kroz volonterske aktivnosti, psihosocijalnu, pravnu podršku i aktivnosti podrške u zajednici usmjerene, prije svega, na informisanje i lični razvoj.
Aktivnosti uključuju umrežavanje s drugim institucijama i organizacijama koje se bave djecom i odraslim OSI, odnosno svim zainteresovanim subjektima.
Aktivnosti pravnih i psihosocijalnih savjeta, i pravnog zastupanja, kada je to potrebno i svrsishodno, pružaće se na postojećim platformama: poziv, poruka, čat, video poziv, dok će se aktivnosti ličnog razvoja i informisanja, sprovoditi putem različitih materijala koje će biti dostupne na platformi, uključujući i različite onlajn edukacije, ali i kroz neposredan rad stručnog kadra, kroz onlajn metode i mehanizme.
UMHCG možete kontaktirati putem čat opcije, koja se nalazi u donjem lijevom uglu (ikonica vidljiva na svim uređajima: kompjuter, tablet, mobilni telefon). U okviru čata postoji i mogućnost zahtjeva za video pozivom od strane zaposlenih u UMHCG (u slučaju da su korisnici zainteresovani za ovaj vid komunikacije potrebno je da to naglase u poruci na čatu). 
Osim na ovaj način možete nas kontaktirati i putem telofona na 069385981 (uključujući Viber).

 

 

Veličina fonta