Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Komunikacija je osnova svih naših odnosa. Putem komunikacije mi razmjenujemo naše misli i emocije, i tako gradimo naše odnose. Bilo da se nalazimo u ulozi roditelja, supružnika, djeteta ili prijatelja, važno je da učimo i razvijamo pozitivne komunikacijske vještine.

Mladima s invaliditetom se moraju pružiti šanse, podrška i motivacija za aktivno učešče u procesima koji ih se tiču, kao i životu zajednice, kako ne bi ostali pasivni sudionici promjena i važnih društvenih procesa. Ovo je poručeno na onlajn panelu na temu Mladi s invaliditetom kao lideri promjena – perspektive regiona, koji je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), a u kom su učešće uzeli predstavnici organizacija osoba s invaliditetom iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Veličina fonta