Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Ako je jedna osoba spremna da se žrtvuje zbog neke druge, to se često razumije kao vrhunski izraz ljubavi.

I učiti treba naučiti! Niko nije rođen da je obdareniji vještinom za učenje i niko nema „više sreće“ od tebe.

Veličina fonta