Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Pedagozi se susreću sa sve većim brojem djece kojima je teško da održe fokus pažnje i isprate školsko gradivo. Stručno osoblje u školi se sve češće žali da ni na koji način ne uspijeva da „natjera“ dijete da prati gradivo. U daljem tekstu nudimo korisne i praktične savjete za nastavnike i roditelje u radu sa djecom.

Sistemski pristup kaže da promjena u jednom dijelu obavezno izaziva promjenu u čitavom sistemu. Kako jedan član porodice proživljava burnu i dramatičnu promjenu iz djeteta u mladu osobu, tako da nas ne čudi tvrdnja da se porodica s adolescentom nalazi u najburnijoj fazi svog životnog ciklusa.

Je li dijete spremno reći "pa-pa" pelenama te kojih 10 činjenica moraju znati roditelji? Odvikavanje od pelena jedan je od većih izazova za roditelje, a ljeto je idealno vrijeme za to. Roditelji imaju bezbroj pitanja. Kada? Je li spremno? Što ako nije? Kako?

Ređo Emilija je Novi pristup u obrazovanju koji nam stiže iz Italije i koji i u svijetu, i kod nas postaje sve popularniji. Ovo je škola koja učenje ne povezuje s obaveznim školskim programima već sa pravim životnim iskustvom. Svako dijete treba da razvija radoznalost, ljubav prema istraživanju, da obrazuje svoj jedinstveni identitet i nauči da poštuje druge.

Veličina fonta