Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Možda vam izgledaju smiješno i jako jednostavno, ali nemojte da vas to zavara, igračke za ređanje i sortiranje su veoma značajne za rani razvoj i jedna su od najboljih igračaka koje možete dati bilo kom djetetu.

Pomažu razvoj fine motorike
Uzimanje predmeta i stavljanje istih na mjesto koje je za to predviđeno (uklapanje oblika na primjer) djeci pomaže da nauče važnu vještinu namjernog hvatanja i puštanja kao i da kontrolišu i pravilno pozicioniraju svoje prstiće. Kako bebe nemaju finu motoriku, one koriste cijelu šaku za istraživanje, hvatanje, bacanje i stavljanje predmeta. To znači da njima odgovaraju veći, glomazniji oblici. Kako rastu, moći će da rade i s manjim predmetima.

Pomažu razvoj vizuelne i prostorne percepcije
Ređanje i sortiranje pomaže kod percepcije dubine, koordinacije očiju i ruku i pomaže djeci da shvate svoje tijelo u prostoru. Kod ređanja, kada stavljate predmet jedan na drugi, morate vizuelno da izvagate gdje da stavite svaki komad i u odnosu na samog sebe i u odnosu na ostale djelove. Sa mlađom djecom lakše je početi s igračkama koje se ređaju jedna na drugu. Budući da se djelovi uklapaju u ostale djelove, njihov dizajn je bolji u ranim fazama vizuelne percepcije. Tradicionalni (djelovi koji se ne uklapaju) građevinski blokovi nadovezuju se na razvoj ove vještine za stariju djecu. Ovi setovi zahtijevaju veći stepen kontrole i pritisak da bi se komadi uravnotežili da se ne prevrnu.

Pomažu razvoj balansiranja, kontrole sjedenja i krupne motorike
Počev od oko šest mjeseci i više, bebe dobijaju stabilnost kičme da bi mogle same da sjede. Takođe rade na koordinaciji svojih kretanja. Sjedenje dok slažu predmete omogućava bebama da se naviknu na stabilizaciju tijela dok se kreću i koriste ruke. Ova rana aktivnost im daje priliku i da uče da puste svoje tijelo da se „uhvati“ i prilagodi se kako bi održalo ravnotežu (to su pokreti poznati kao zaštitni odgovori tijela).

Pomažu vježbanje hvata preko srednje linije
Hvat preko srednje linije tijela je sposobnost da desna ruka pređe centar tijela da bi funkcionisala na lijevoj hemisferi i obrnuto. Ovo je važna vještina za rukopis, sječenje makazama, čitanje, jelo i sve za šta je potrebno da se ruka pomjera slijeva udesno ili udesno ulijevo. Da biste vježbali ovu vještinu, stavite sve djelove za igru na lijevu stranu tijela, pored lijevog kuka. Neka dijete posegne desnom rukom da zgrabi komad, a zatim ga odloži ili ispred sebe ili nadesno. Uvjerite se da dijete koristi samo desnu ruku, bez lijeve ruke za pomoć.

Prednosti igračaka za ređanje i sortiranje su i:
Učenje uzroka i posledica – momenat „šta će se desiti ako uradim ovo“ je veoma važan jer stvara osnovu za kasnije razumijevanje uzroka i posledica;

Prepoznavanje oblika – ne samo što djeci možete da pomognete da nauče imena oblika već i njihove karakteristike kroz opipavanje;

Postavljanje ciljeva – to je ona odlučnost koju dijete ima da nešto složi/ubaci u pravi oblik po svaku cijenu;

Rješavanje problema – dijete će naučiti kako da pokušava da manipuliše predmetima i proba razne strategije ne bi li postiglo cilj.

Ali, nije dovoljno samo da djeci date igračke za ređanje i sortiranje i očekujete da sama iskoriste sve prednosti, neophodno je da im pokazujete, postavljate pitanja, pričate naglas tokom igre i pokazujete pozitivno ponašanje kada nešto ne možete da uradite. Uostalom, to su momenti koji se pamte.

Izvor: Moj pedijatar

Veličina fonta