Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je izradilo Brošuru o nasilju nad ženama i djecom s invaliditetom i mehanizmima prepoznavanja i zaštite od nasilja.

U Brošuri se možete informisati o mehanizmima prepoznavanja i zaštite od nasilja, a sadrži i svojevrsni pojmivnik o oblicima i vrstama nasilja, viktimizacije, marginalizacije i zanimarivanja navedenih kategorija građanki/građana s opisom načina prepoznavanja nasilja, postupanja u situacijama nasilja, načinima pružanja zaštite i podrške u navedenim situacijama, uključujući i smjernice za pružaoce usluga, zaposlene u centrima za socijalni rad i drugim nadležnim službama.

Brošura je dio aktivnosti projekta OsudI nasilje, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Napomena: Brošuru možete preuzeti desnim klikom na link u prvoj rečenici teksta. 

Veličina fonta