Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Nastavnici imaju nemjerljiv uticaj na učenje, samopouzdanje i socijalno prilagođavanje svojih učenika. Rad s djecom s oštećenjem sluha zahtijeva timski pristup za izbor individualnih potreba svakog djeteta i razvoj odgovarajućeg plana obrazovanja.

 Najvažnije komponente uspješnog programa podrške su: 

  • Jasno definisanje zadataka pojedinaca u timu; 
  • Obezbijeđena edukacija nastavnika o oštećenju sluha i slušnim aparatima;
  • Izbor odgovornog lica, najčešće nastavnika, za koordinaciju podrške djetetu s oštećenjem sluha.


U nastavku možete pronaći uputstvo kako da poboljšate uslove učenja djetata s oštećenjem sluha:

1. Kada se obraćate učeniku/ci recite prvo njegovo/njeno ime, a zatim temu o kojoj ćete govoriti. 
2. Postavite učenika/cu da sjedi tako da optimalno čuje i vidi. Idealno učenik treba da bude leđima okrenut prozoru, udaljen za trećinu dužine prostorije od učitelja, a ne direktno ispred njega. 
3. Vodite računa o mogućim nesporazumima – izbjegavajte idiome, sarkazme, žargon (ako ih koristite, objasnite).
4. Povremeno pitajte i druge učenike da li su nešto čuli ili razumjeli. Ne koncentrišite se samo na učenika/cu s oštećenjem sluha. 
5. Govorite normalnim glasom, bez prenaglašenih pokreta usana, normalnom brzinom. 
6. Obezbijedite da vam usta budu dobro vidljiva. Okrenite se licem učenicima, a ne tabli, dok govorite. 
7. Uvjerite se da u prostoriji nema jarkog svijetla uperenog u lice djeteta. Idealno je osvjetljenje otpozadi. 
8. Vodite računa da učenik/ca ne može da čita sa usana i čuje u potpunosti za vrijeme prikazivanja slajdova ili filmova. Koristite titlovane filmove ili mu unaprijed pripremite tekst.
9. Organizujte drugove i drugarice za pomoć u učionici ili hvatanje bilješki.
10. Omogućite učeniku/ci da drugove i drugarice iz razreda obavijesti o svom slušnom aparatu i o tome kako oni rade.
11. Potražite servisno uputstvo za provjeru slušnih aparata vašeg učenika/ce i imajte kod sebe rezervne baterije. 
12. Poštujte individualne razlike, slabosti i ograničenja svakog pojedinačnog djeteta. Važno je izbjeći predrasude i očekivanja samo na osnovu stepena oštećenja sluha. 
13. Sjetite se da uvijek govorite prirodno i jasno. Učenik/ca može imati problem sa razumijevanjem ako suviše naglašavate pokrete usta, govorite suviše brzo, sporo ili preglasno. Trudite se da uvijek omogućite čitanje sa usana. Pazite da ne žvaćete žvakaću gumu ili jedete dok govorite učenicima.
14. Sjetite se da napravite uočljiv prelaz kada započinjete novu temu.
15. Napišite na papiru ili tabli dnevni ili nedjeljni zadatak svim učenicima.

Izvor: Oticon Paediatrics

Veličina fonta