Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Smijati se zajedno s drugima, lekcija je koju svako dijete brzo nauči. Neka će djeca razviti taj dio svoje ličnosti više od druge, a psiholozi se slažu u tome da će, naoružate li dijete dobrim smislom za humor, on postati oslonac i dragocjena prednost u kasnijem životu.

Sposobnost smijanja je vrijedan dar. Prema nekim stručnjacima, smisao za humor nalazi se među nekoliko dječjih osobina koje bi svaki roditelj poželio svojem djetetu, posebno zato što ga roditelji kao prednost mogu iskoristiti u odgoju i postizanju kvalitetnije komunikacije s djetetom. Uz pomoć smijeha mnogo se lakše mogu prebroditi konfliktne situacije i privući djetetova pozornost.

Smisao za humor, razvijajući se, prolazi kroz različite faze:

1. Kod sasvim malog djeteta smisao za humor je neraskidivo vezan uz djetetovu želju i potrebu da se socijalizuje. To je ujedno i znak da dijete reaguje i raspoznaje svoju majku kao posebnu osobu i njeno specifično značenje za njega, što je karakteristika razvoja oko petog mjeseca života. Tek tada, slažu se stručnjaci, kada se dijete emocionalno veže za majku kao posebnu osobu u svojem životu, ono će moći početi razvijati neka svoja sasvim nova i posebna ponašanja, uključujući i smijeh. Smijeh se može prvi put pojaviti u situaciji koja je potencijalno zastrašujuća, ali beba sada zna da je sigurna jer se tu nalazi neko kome vjeruje. Prvi smijeh može se pojaviti na primjer kada dijete poskakuje u vašem krilu, kada ga tata baca visoko u vazduh ili kada se igrate plašenja i skrivanja uz uzvike “bu”. To je za dijete mali šok, ali od njega ne prijeti opasnost, dijete je sigurno jer ste vi blizu.

2. Samo nekoliko mjeseci poslije, smijeh se neće više javljati samo u “strašljivim” situacijama – u njemu će početi uživati. Takav “primitivan” stepen u razvoju smisla za humor između prve i druge godine života bitan je dio razvoja. Različite stvari mogu nasmijati dijete i ono tako uči da smijeh može smanjiti količinu straha u nekim situacijama jer je gotovo nemoguće smijati se i biti napet ili uplašen u isto vrijeme.

3. U dobi od oko 18 mjeseci dijete će se smijati malim šalama, ali tek oko treće godine razviće se profinjeni smisao za humor, i to onda kada se govor razvije u tolikoj mjeri da je dijete sposobno razumijeti neku šalu. Različite stvari mogu nasmijati vaše dijete, ali pravi smisao za humor podrazumijeva razumijevanje onoga o čemu se govori i pojavu smijeha kao odgovora na to. Oko 18. mjeseca, kako rastu njegova samostalnost i socijalne vještine, smijeh će postati dobar način kojim će dijete pokušati zadobiti pažnju odraslih.

Izvor: https://djeca.hr/ 

Veličina fonta