Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Dijete s oštećenjem vida može učiti o svijetu kada koristi stvarne predmete u kontektstu svakodnevnih aktivnosti. U nastavku ideje koje će pomoći u pronalaženju kreativnih ideja:

1. Viši nivo
Ove igračke mogu biti kutije, kocke ili bilo koji predmeti koji se mogu slagati.

2. Tekstura, zvuk i miris 
Male tastature, muzičke kutije, taktilni prekrivači i mirisni spremnici s začinima mogu uključiti djetetova osjetila.

3. Interaktivna igra pretvaranja
Lutke, plišane igračke i predmeti u domaćinstvu kao što su kašike i čaše, roditelji mogu koristiti u zajedničkim igrama pretvaranja.

4. Otvoreno i zatvoreno, unutar i izvan, uključeno i isključeno, gore
Boce sa poklopcima, kutije s oblicima i igre skrivanja mogu pomoći u učenju pojmova.

5. Pismenost
Vlastito izrađene taktilne knjige, muzika koju dijete voli, zvučna knjiga mogu pomoći u učenju vještinja čitanja i pisanja.

6. Pokret i kretanje
Igračke na guranje, lopte za skakanje i trampolin mogu podstaknuti razumijevanje kretanja i svijesti o prostoru.

Izvor: Infografika, materijal Igračka za slijepu djecu, Škola za osobe s oštećenjem vida – Perkins (Perkins School for the Blind).

Veličina fonta