Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Prelazak na deinstitucionalizaciju kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo da same biraju gdje i sa kim će živjeti, i da mogu dostojno živjeti dok samostalno donose odluke, bio bi važan korak ka promociji boljeg mentalnog zdravlja za osobe s invaliditetom, rekao je komesar za prava osoba s invaliditetom Oliver Scikluna (Oliver Scicluna).

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Komitet za prava osoba s invaliditetom naglasio je potrebu za strategijom deinstitucionalizacije koja bi radila na razbijanju „zabluda“ o pravu na samostalan život u zajednici.

„Umjesto izgradnje infrastrukturnih projekata za rezidencijalne institucije, fokus bi trebao biti na razvoju usluga koje će omogućiti osobama s invaliditetom da žive samostalno u zajednici, uz podršku ako im je ista potrebna“, rekao je komesar.

Član 19 Konvencije Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom jasno se zalaže protiv institucionalizacije i promoviše važnost pravilnog raspoređivanja usluga u zajednici.

Konvencija takođe navodi da se osobe s mentalnim (psihosocijalnim) oštećenjima smatraju osobama s invaliditetom. Ranije ove godine, Komesar za prava OSI i Komesar za mentalno zdravlje, u saradnji s NVO koje rade u sektoru mentalnog zdravlja, potpisali su deklaraciju u kojoj naglašavaju važnost i komesarijata i NVO da rade zajedno kako bi se utvrdilo da uslugama i pogodnostima koje zahtjevaju osobe s pshiosocijalnim invaliditetom treba dati jednaku snagu.

Zdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 predstavlja dodatni izazov onima koji imaju psihosocijalna oštećenja, ali je takođe uzrokovao poteškoće s mentalnim zdravljem kod osoba koje ih ranije nisu imale. 

Komitet vjeruje da trenutno nedostaje psihološke i emocionalne podrške osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, kao i onima koji pružaju podršku u prvim linijama i njihovim porodicama. 

„Imali smo mnogo slučajeva osoba s invaliditetom i članova porodice koji su iskusili dodatni stres i anksioznost zbog ograničenja usluga koje su im pružane kao rezultat pandemije. Bilo je i drugih slučajeva osoba s invaliditetom koje su se suočavale sa usamljenošću zbog privremenih ograničavajućih mjera što je rezultiralo poteškoćama s mentalnim zdravljem.

Izvor: https://www.independent.com.mt/ 
S engleskog prevela: Elmira Redžepagić

Veličina fonta