Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Na Dan ljudskih prava 2021. godine (10. decembar) otvaren je peti konkurs za kratku priču Biber. Kratke priče mogu da šalju autorke i autori koji pišu na crnogorskom, hrvatskom, srpskom, albanskom, makedonskom ili bosanskom jeziku; afirmisani, kao i oni koji nisu do sada objavljivali.

Digitalna škola, onlajn platforma za učenje, komunikaciju i saradnju, pored drugih korisnih sadržaja roditeljima nudi i uputstva za elektronski upis u vrtić, osnovnu školu, muzičku školu, srednju školu i na prvu godinu osnovnih studija.

Učešćem na Međunarodnom podgoričkom Sajmu knjiga i obrazovanja Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokrenulo je kampanju za upis na fakultet, koja ima za cilj motivisanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje nakon srednje škole. 

Podgorica, PR pres servis – Svakoj osobi s invaliditetom (OSI) neohodno je stvoriti ravnopravne prilike za učešće u životu zajednice, a samostalan život podrazumijeva da pravite izbore, kontrolišete sprovođenje odluka, snosite odgovornost, ali i da imate pravo na grešku.

Veličina fonta